Te̍k-pia̍t Kám-siā 特別感謝:

  • 感謝Lîm Chùn-io̍k(林俊育)先生將原文數位化têng phah字,翻寫字詞、摘譯說明,khǹg tī台語信望愛ê網站:https://taigi.fhl.net/dict/,koh用開放授權 CC BY-NC-SA 3.0 TW kā資料公開。

Seng-bêng 聲明

Kám-siā 感謝